SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT
 Str. Nicolae Balcescu Nr. 2,   Rm. Sarat,  Judetul Buzau
  Program de audiente intern; Program de audiente extern
Purtator de cuvant: ec.Alexandru Boteanu; Procedura relatie cu mass media
 e-mail: : spitalrms@gmail.com TEL.  secretariat/ fax 0238562780; Centrala  0238561232 -Telefoane interne sectii si date cerute pt programari
Cautam doctori: oferta
 
Lansare proiect finantat prin programul operational infrastructura mare 2014-2020
Informare pacienti pentru prelucrarea datelor personale (GDPR)
CORONAVIRUS - COVID 19: Ce este CORONAVIRUSUL; 10 reguli de urmat; Dezinfectia mainilor; Programare Centru de evaluare COVID
 
 
Prezentare generala  ; Harta Rm Sarat; Modalitati acces
Organizare, structura; conducere; personal medical
Declaratii de avere: an 2019; an 2020; an 2021
Accesul la informatiile de interes public
Buget 2022: -HCL nr 61 din 28 02 2022
            HCL nr 175 din 28 07 2022\
           HCL nr 210 din 29 09 2022
Rezultate financiare: Bilant 2019; Bilant 2020
Programe la care spitalul este parte; Ingrijiri la domiciliu
Pagina pacientului: Program de vizita 2023
Catalog asociatii pacienti: 
-Legislatie
 -Internare- externare  pacient; Medici din teritoriu
  -Chestionar satisfactie pacientr
Program de garzi: : Garzi ian. 2023 -modif in 27.01.2023
Concursuri  2022:
 09.11.2022 - Anunt concurs medic radiolog
 
Aparatura medicala
Venituri salariale brute sept 2022
Nivel alocatii de hrana conform  Ordin nr 1488/2022 al Ministrului Sanatatii
Plan de management 2021; Plan strategic 2021-2025
Tarife investigatii paraclinice; Informatii servicii cu coplata
Tarife  servicii cu chitanta 
Servicii medicale oferite de spital
Servicii medicale realizate anual
Cost pe zi de spitalizare
[Contract colectiv cadru 
[Consum lunar de medicamente
[Servicii medicale contractate cu CJAS an 2021