SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT
 Str. Nicolae Balcescu Nr. 2,   Rm. Sarat,  Judetul Buzau
   e-mail: : spitalrms@gmail.com TEL.  secretariat/ fax 0238562780; Centrala 0238561231; 0238561232 - Telefoane interne sectii/cabinete
PROGRAMARILE LA CABINETELE DIN AMBULATOR SE POT FACE PRIN CENTRALA TELEFONICA
 
ANUNT LANSARE PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014-2020
Informare pacienti pentru prelucrarea datelor personale (GDPR)
CORONAVIRUS - COVID 19: Ce este CORONAVIRUSUL; 10 reguli de urmat; Dezinfectia mainlor
 
Sistemul de management al calitatii
 
Prezentare generala  ; Harta Rm Sarat; Modalitati acces
Organizare, structura; conducere; personal medical
Declaratii de avere: an 2019
                                : an 2020
Contract cu Casa de Sanatate
Buget 2020 -evolutie
Rezultate financiare: Bilant 2019; Bilant 2020
Programe la care spitalul este parte; Ingrijiri la domiciliu
Pagina pacientului:
  -Internare- externare  pacient
  -Chestionar satisfactie 2019
  -Program de vizita- nu exista pe perioada COVID
r
Program de garzi: Octombrie 2021; Noiembrie 2021
Concursuri  2021:  Anunt concurs medici
                               Anunt concurs functionar ad-tiv
                               Anunt concurs inginer SSM
 
Aparatura medicala
Achizitii publice
Strategia de dezvoltare 2011-2021
Plan de management 2014 - 2016
Tarife investigatii paraclinice
Tarife  servicii cu chitanta an 2016
Servicii medicale oferite de spital
Servicii medicale realizate anual
Cost pe zi de spitalizare
[Contract colectiv cadru 
[Consum lunar de medicamente
[Servicii medicale contractate mai 2018
Venituri salariale sept 2021
Nivel alocatii de hrana conform HG 470/2021