SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT
 Str. Nicolae Balcescu Nr. 2,   Rm. Sarat,  Judetul Buzau
   e-mail: : spitalrms@gmail.com TEL.  secretariat/ fax 0238562780; Centrala 0238561231; 0238561232 - Telefoane interne sectii/cabinete
PROGRAMARILE LA CABINETELE DIN AMBULATOR SE POT FACE PRIN CENTRALA TELEFONICA
 
Informare pacienti pentru prelucrarea datelor personale (GDPR)
CORONAVIRUS - COVID 19: Ce este CORONAVIRUSUL; 10 reguli de urmat; Dezinfectia mainlor
 
Sistemul de management al calitatii
 
Prezentare generala  ; Harta Rm Sarat; Modalitati acces
Organizare, structura; conducere; personal medical
Declaratii de avere
Contract cu Casa de Sanatate
Buget 2020 -evolutie
Rezultate financiare: Bilant 2019; Bilant 2020
Programe la care spitalul este parte; Ingrijiri la domiciliu
Pagina pacientului:
  -Internare- externare  pacient
  -Chestionar satisfactie 2019
  -Program de vizita- nu exista pe perioada COVID
Program de garzi: Iunie 2021;  Iulie 2021;
Concursuri  2021: 
-Anunt concurs manager; selectie dosare;
Proiect de management; Rezultat final concurs
-Suspendare concurs diredtor financiar-contabil
-Anunt concurs medici; Selectie dosare medic chirurg; Rezultat concurs chirurg; Selectie dosare medic urolog
 
Aparatura medicala
Achizitii publice
Strategia de dezvoltare 2011-2021
Plan de management 2014 - 2016
Tarife investigatii paraclinice
Tarife  servicii cu chitanta an 2016
Servicii medicale oferite de spital
Servicii medicale realizate anual
Cost pe zi de spitalizare
[Contract colectiv cadru 
[Consum lunar de medicamente
[Servicii medicale contractate mai 2018
Venituri salariale MARTIE 2021
Nivel alocatii de hrana conform HG 470/2021