SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT
Contractul cu Casa de Sanatate a Judetului Buzau

Contract servicii clinice in ambulator si ecografii
Contract servicii spitalicesti - extras
 Contract ambulatoriu paraclinice - extras
Contract servicii de reabilitare medicala - extras