DECLARATII DE AVERE SI INTERESE aferente an 2020
Nume prenume Declaratie avere si interese
Comitet director
Danielescu Adrian Declaratii 2021/Danielescu Adrian
Vasile Felicia Declaratii 2021/Vasile Felicia
Baicu Mariana Declaratii 2021/Baicu Mariana
Nica Daniela Declaratii 2021/Nica Daniela
Consiliu de administratie
Popescu Mihaela Declaratii 2021/popescu mihaela
Circiu Cocuta Declaratii 2021/circiu cocuta
Ungureanu Cristina Declaratii 2021/ungureanu cristina
Tusinschi Adrian Declaratii 2021/tusinschi adrian
Ungureanu Gheorghita Declaratii 2021/ungureanu gheorghita
Porumb Dragos Declaratii 2021/porumb dragos
Gheorghe Mioara  Declaratii 2021/gheorghe mioara
Ionescu Stefan Declaratii 2021/ionescu stefan
Ionita Elena Declaratii 2021/ionita elena
Manea Simona Declaratii 2021/manea simona
Prutenu Iuliana Declaratii 2021/pruteanu iuliana
Sava Manuela Declaratii 2021/Sava manuela
Sef sectie/ birou/ compartiment
Avram Monica Declaratii 2021/avram
Cemurtan Andrei Declaratii 2021/cemurtan
Cotenescu Emil Declaratii 2021/cotenescu
Oprea Nadia Declaratii 2021/oprea
Popa Luminita Mirela Declaratii 2021/popa
Ojog Liviu Declaratii 2021/ojog
Tudorache Cristian Declaratii 2021/tudorache
Savga Ala Declaratii 2021/savga ala
Porumb Elisabeta Geanina Declaratii 2021/porumb
Potcoava Georgian Declaratii 2021/potcoava
Cirjan Cristina Declaratii 2021/cirjan
Dogarescu Daniela Declaratii 2021/dogarescu
Cazacu Alexandra Declaratii 2021/cazacu