SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT
Structura, organizare


 Conducere
Consiliul de administratie
Regulament de organizare si functionare
Regulament intern
Structura organizatorica ultima 2016
Structura mai 2016
Personal medical, pe sectii/comp./cabinete si pe functii 
           Program de dezvoltare control managerial
 Cod de conduita personal contractual